Book a Tour
DAY PASS €15
 +31 20 280 4002
Menu
DAY PASS €15
Book a Tour
 +31 20 280 4002

Fourth German Tribes location fully corona proof

Tribes Inspiring Workplaces
Sep 3, 2020 6:21:01 AM

Work safely with right ventilation

Fourth German Tribes location fully corona proof 

Klik hier voor Nederlands

Frankfurt, September 3, 2020 – Tribes Inspiring Workplaces announces the expansion of its German operators. The new location in the Marienforum, located at Mainzer Landstrasse 1 in Frankfurt am Main, will be fully corona proof. The site, right in the financial heart of Frankfurt, consists of 1,985m2 divided over the ground floor, 1st and 8th floors.

 

Flexibility

In the middle of the corona crisis, the provider of inspiring workplaces decides to open an additional location in Frankfurt, which is a direct result of the rising demand for flexible office solutions due to the same crisis. Chief and Founder of Tribes, Eduard Schaepman indicates that he wants to expand to be prepared for the future. ‘We've seen it happen in China, but we're also beginning to experience it for ourselves. More and more people are looking for a flexible workplace, either to escape from the kitchen table or to provide employees with a workplace since they don’t have enough space in their own office to take all distancing measures into account. In addition, it is becoming less and less attractive to continue to use traditional lease contracts, to which you are often stuck for a long time. The uncertainty that this time brings results in an accelerated shift from traditional renting to flexible renting.’

 

Fully coronaproof

Schaepman is aware of the importance of good facilities in the workplace, and at this location, which is being built during the corona crisis, has focused entirely on a coronaproof concept. ‘This means, of course, calculating sufficient distance between the workplaces, thinking about smart routing and, above all, taking care of the ventilation. A good ventilation system ensures that the aerosols - which play a proven role in the contamination of the corona virus - are pushed out of the room, and that's what we're going to achieve'. The existing overhead systems, in which the air is blown in from above and also extracted from above, increase the chance of the virus spreading. After all, the air circulates. That's why Tribes ensures that these systems are converted into so-called Downflow systems, which are also used in operating theatres and airplanes. Downflow systems blow air in from above and have extraction points as low as possible on the ground. In this way, present aerosols are forced downwards, and the chance of spreading the virus is minimized.

 

Frankfurt’s financial heart

Frankfurt has been an interesting business location for entrepreneurs for a long time, not only because of the city's financial character, but also because of its thriving startup scene. Now, however, there is a great demand for workplaces because of the corona virus: 'Certainly in such a financial heart, people want to get back to work quickly. By now about a quarter of German employees work from home, but they crave social contact and a good occupational health and safety technical workplace'. The predecessors of this location, Frankfurt Garden Tower and Frankfurt Central Station, were both filled within a short time.

 

About Tribes

Tribes was founded in 2015 by Eduard Schaepman and Jasper Bekkering. In this short time the company has already opened 17 locations in the Netherlands, 4 in Belgium and 3 in Germany. The concept was awarded several times with the title "Best Flexible Workplace", beating competitors such as Regus and Wework.

At Tribes you'll find a tribe of like-minded professionals who go where their business takes them. A community of business nomads. A group of people who share the same values, interests and habits. People from all blood groups, professions and directions. They all have one thing in common: Tribes is their home base.

 

Information for press: any requests for more information, images and interviews can be done with Eline Hamelijnck, eline@tribes.world, +31 6 200 20 883

 


 

Veilig werken door aerosol filterend ventilatie systeem

Vierde Duitse Tribes vestiging volledig corona proof

 

Frankfurt, 3 september 2020 – Tribes Inspiring Workplaces kondigt vandaag de uitbreiding van haar Duitse vestigingen aan. De nieuwe locatie in het Marienforum, gelegen aan de Mainzer Landstrasse 1 in Frankfurt am Main, zal volledig corona proof worden opgeleverd. De vestiging, midden in het financiële hart van Frankfurt bestaat uit 1.985m2 verdeelt over de begane grond, de 1e en 8e verdieping.

 

Behoefte aan flexibiliteit

De verhuurder van inspirerende werkplekken besluit midden in de coronacrisis om een extra locatie in Frankfurt te gaan openen, wat een direct gevolg is van de stijgende vraag naar flexibele kantooroplossingen door diezelfde crisis. Chief en Founder van Tribes, Eduard Schaepman geeft aan dat hij juist nu wil uitbreiden, om voorbereid te zijn op de toekomst. ‘We zien het al in China gebeuren, maar merken het nu zelf ook. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een flexibele werkplek, ofwel om aan de keukentafel te ontsnappen, ofwel om de medewerkers te voorzien van een werkplek waarvoor niet genoeg ruimte is in het eigen kantoor. Daarnaast wordt het steeds minder aantrekkelijk om traditionele huurcontracten te blijven hanteren, waar je vaak lang aan vast zit’. De onzekerheid die deze tijd met zich mee brengt, resulteert in een versnelde verschuiving van traditionele verhuur naar flexibele verhuur.

 

Volledig coronaproof

Schaepman is zich bewust van het belang van goede faciliteiten op de werkplek, en heeft zich bij deze vestiging, die ingebouwd wordt tijdens de corona crisis, volledig gericht op een coronaproof concept. ‘Dat houdt natuurlijk in dat we tussen de werkplekken voldoende afstand rekenen, nadenken over slimme routing maar vooral de ventilatie onder handen gaan nemen. Een goed ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de aerosols – die een bewezen rol spelen in de besmetting van het coronavirus – uit de ruimte worden gedrukt, en dat gaan we realiseren.’ De bestaande overheadssystemen, waarbij de lucht van bovenaf wordt ingeblazen en ook bovenin wordt afgezogen, vergroten de kans op verspreiding van het virus. De lucht circuleert immers. Daarom zorgt Tribes ervoor dat deze systemen worden omgezet in zogenaamde Downflow-systemen, die ook worden gebruikt in operatiekamers en vliegtuigen. Downflow-systemen blazen lucht in van bovenaf, en heeft afzuigpunten zo laag mogelijk op de grond. Op die manier worden aanwezige aerosols naar beneden gedwongen, en wordt de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk.

 

Financieel hart

Frankfurt is al langer een interessante vestigingsplaats voor ondernemers, niet alleen wegens het financiële karakter van de stad, maar ook vanwege de bloeiende startup scene. Nu is er echter een grote vraag naar werkplekken vanwege het coronavirus: ‘zeker in zo’n financieel hart wil men snel weer aan de slag. Inmiddels werkt zo’n kwart van de Duitse werknemers vanuit huis, maar men snakt naar sociaal contact en een goede Arbo technische werkplek.’ De voorgangers van deze locatie, Frankfurt Garden Tower en Frankfurt Central Station, waren beiden binnen korte tijd gevuld.

 

Over Tribes

 

Tribes is in 2015 opgericht door Eduard Schaepman en Jasper Bekkering. In deze korte tijd heeft het bedrijf al 17 locaties geopend in Nederland, 4 in België en 3 in Duitsland. Het concept werd meerdere malen bekroond met de titel "Beste Flexibele Werkplek" en versloeg daarmee concurrenten als Regus en Wework. 

 

Bij Tribes vind je een stam van gelijkgestemde professionals, die gaan waar hun werk hen leidt. Een gemeenschap van zakelijke nomaden. Een groep mensen die dezelfde waarden, belangen en gewoonten delen. Mensen uit alle bloedgroepen, beroepen en richtingen. Ze hebben allemaal één ding gemeen: Tribes is hun thuisbasis.

 

 

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think