"Nederland snakt naar gratis openbaar vervoer"

OPINIE Eduard Schaepman, ceo Tribes

  • Mail
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

Files, files en nog eens files. Dat ze er zijn is logisch en onnodig, redeneert Eduard Schaepman. „Er is geen betaalbaar alternatief voor de voordelen van het autorijden en er bestaat een collectieve weerstand tegen delen en samenzijn. Toch liggen oplossingen binnen handbereik.”

Tijdens corona kwamen we collectief tot de conclusie dat we vóór de pandende wel heel veel onnodige autokilometers maakten. Dat moest anders, riepen we in koor. We zouden er lering uit trekken. Eindeloze uren in een bijna stilstaande auto gingen tot het verleden behoren. Een mooie bijvangst van een akelige periode. Maar dat liep anders. Met het afschaffen van de coronabeperkin gen verdwenen ook de goede voornemens. Inmiddels zijn de verkeersinfarcten met regelmaat groter dan zij vóór corona waren. Dan is er nog een ander verkeer-gerelateerd dossier dat de gemoederen bezighoudt: stikstof. Want hoewel het autoverkeer niet de grootste boosdoener is van stikstofdepositie, is ook dat één van de knoppen waaraan kan worden gedraaid. Kortom, we hebben een onmiskenbare behoefte aan minder autobewegingen in ons land, maar zetten nog steeds geen stap in de goede richting. Hoewel iedereen begrijpt dat het gebruik van trein, bus en tram de enige logische oplossing is om files in ons land aan te pakken, laten we die consequent links liggen. Sterkernog, we gaan alleen maar meer rijden. De oorzaken voor deze ov-weerzin zijn niet te missen, namelijk: het ontbreken van een betaalbaar alternatief voor de voordelen van het autorijden en een collectieve weerstand of achterdocht tegen delen en samenzijn.

Kosten

Laten we beginnen met de eerste beperking: de kosten van het ov versus die van de auto. Op dit moment zijn de kosten van bijvoorbeeld een treinabonnement dermate hoog dat zij voor velen de verleiding om toch een betaalbare tweede- of derdehands auto te kopen niet wegnemen. De vrijheid van het hebben van een auto wint het van het alternatief waarbij veel geld moet worden betaald om met de trein te mogen reizen, terwijl er geen auto voor deur staat. Zo kost een zogenaamd NS Flex Altijd Vrij-abonnement sinds 2022 ruim €350 per maand. Dan reist u tweede klasse, want de eersteklas variant kost ruim €610. Het is mijn overtuiging dat betaalbaar - en liever nog gratis - ov het voor heel veel mensen een no-brainer zou maken om de trein of de bus te pakken. En het kan wel degelijk, zo laten andere landen zien. In Luxemburg is sinds begin 2020 al het openbaar vervoer helemaal gratis. Om de uitstoot van fijnstof tegen te gaan maakte Brussel in 2022 haar ov net gratis. Sinds mei is het ov in Duitsland (weer) aanzienlijk betaalbaarder. Voor net geen €50 kan daar in het hele land onbeperkt gratis worden gereisd met bussen, trams, metro’s en regionale treinen.

Delen

Dan de tweede beperking: de moeite die wij hebben met delen en samenzijn. We blij ven te star vasthouden aan wat van ’ons’ is, in plaats van het concept te omarmen dat we zaken kunnen delen. Een treinbankje bijvoorbeeld. We hechten enorm aan onze eigen ruimte, bezit en gewoontes. Ook met het oog op onze corona-ervarin gen is dat opmerkelijk. Hebben we toen immers niet vastgesteld dat de onmogelijkheid om mensen te kunnen ontmoeten, samen te reizen en werken, simpelweg 'onder de mensen zijn’ ons fysiek en mentaal bepaald geen goed deed? In dat licht is het niet goed uit te leggen dat we liever elke dag alleen in een auto gaan zitten om aan te schuiven bij een eindeloze rij anonieme lotgenoten, in plaats van een trein of bus te delen met mensen die je vervolgens ook nog eens kunt leren kennen.

Wie durft?

Bij de aanpak van ingewikkelde dossiers als files en stikstof lijken we in een impasse te zitten, terwijl oplossingen binnen handbereik zijn. Wie durft?

Eduard Schaepman, ceo en oprichter van Tribes

„De vrijheid van het hebben van een auto wint het van het alternatief waarbij veel geld moet worden betaald om met de trein te mogen reizen, terwijl er geen auto voor deur staat”, analyseert Schaepman.

ANP/HH

  • Recent
  • Onderwerpen
  • Archief
Broker Spotlights

Broker Spotlight: Enzo Peer of Vogl

15 april 2024
Meer informatie
CEO Notes

Engines of the Dutch Economy: Multinationals, Family Businesses, and Growth

08 april 2024
Meer informatie