BACK TO TRIBES.WORLD
Menu
BACK TO TRIBES.WORLD

Inspiring Members: Matthijs Akkenaar & Josse van Horn

Tribes Inspiring Workplaces
28 Aug 2020

Inspiring Members: Matthijs Akkenaar & Josse van Horn

by Tribes Inspiring Workplaces, on 28 Aug 2020

English click here

Sinds begin augustus zijn Matthijs en Josse van SkillsTown Connect officiële members bij Tribes! Als uitbreiding op hun hoofdkantoor in Eindhoven en webinarstudio in Nijkerk hebben zij dit jaar ook een mooi kantoor op de Tribes locatie aan de Amsterdamse Zuidas in het ITO-gebouw.

Matthijs vertelt enthousiast:

“We zijn enorm blij met deze uitbreiding van ons kantoor. We ontvangen al enorm veel klanten in ons inspirerende kantoor in Eindhoven, maar soms is de afstand een belemmering voor relaties die van ver moeten komen. Daarom hebben we halverwege dit jaar besloten om een extra locatie te openen op een meer centraal gelegen plek. En dat moet dan natuurlijk net zo’n inspirerende omgeving zijn als ons hoofdkantoor in Eindhoven. Daar voldoet deze Tribe locatie zeker aan! We hopen op deze plek nieuwe contacten te leggen en relaties te kunnen inspireren met professionele bijeenkomsten en evenementen.”

“Onze eerste ervaring met Tribes zijn geweldig! Zeer goed bereikbaar met een chique uitstraling en alle voorzieningen die je nodig hebt om goed te kunnen ondernemen. De collega’s van Tribes zijn heel vriendelijk en behulpzaam. Chapeau!”

Over SkillsTown

SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand learning stelt SkillsTown verenigingen, bedrijven, organisaties en hun relaties en medewerkers in staat om mee te bewegen met de continu veranderende wereld om hen heen. In de vorm van honderden online trainingen die in verschillende leervormen worden aangeboden, speelt SkillsTown in op nieuwe én eigen manieren van leren in elke levensfase van organisatie en medewerker. Om zo kennis en skills te vergroten, verandervermogen te stimuleren en bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Over Jochem

SkillsTown is bekend van de landelijke TV-campagne; Vraag het Jochem? Je kent het vast wel; wie kan deze brief vertalen? Vraag het Jochem. Jochem staat voor de professional die continu bezig is met persoonlijke ontwikkeling. 

 

Alle Tribes-members met de naam Jochem kunnen de koffiemok van de TV-campagne ontvangen door een mailtje te sturen naar info@skillstown.com (zolang de voorraad strekt

Over Matthijs

Foto Matthijs AkkenaarMatthijs is een echte verbinder met een achtergrond in het onderwijs; mede-auteur van het boek over 21st century skills; hij brengt mensen bij elkaar en helpt ondernemers om verbinding te maken met klanten, leden en stakeholders door te investeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als directeur bij SkillsTown Connect heeft hij een passie voor werkgeluk en is het zijn missie om de échte connectie te maken.

Over Josse

Foto Josse van HornPer 15 augustus 2020 is direct een nieuwe collega gestart in Amsterdam. Haar naam is Josse van Horn. Samen met Matthijs zal zij in het nieuwe kantoor in Amsterdam op de Zuidas gaan werken. Ze komt uit de theaterwereld en heeft na haar theateropleiding nog een studie Culturele en Maatschappelijke Vorming gedaan. Met passie en plezier gaat zij aan de slag!

Actie voor members van Tribes

Benieuwd naar de mogelijkheden van SkillsTown of gewoon gezellig kennis maken? Speciaal voor Tribes members organiseren Matthijs en Josse verschillende sessies (online en fysiek). In deze interactieve bijeenkomsten laten ze je het online kennisplatform zien en geven ze je een kijkje in het brede aanbod aan online trainingen.

banner-1

Benieuwd? Schrijf je in en ontvang gratis het boek ‘21st century skills: dé uitdaging voor iedere medewerker en iedere organisatie’.

Optie 1: vrijdag 4 september 2020 van 15u00 tot 16u00 en daarna een drankje en een hapje
(max. 8 personen) in Tribes Amsterdam ITO

 

of

 

Optie 2: vrijdag 18 september 2020 van 15u00 tot 16u00 en daarna een drankje en een hapje

(max. 8 personen) in Tribes Amsterdam ITO

Aanmelden kan rechtstreeks via josse.van.horn@skillstown.com

 

Inspiring Members Matthijs Akkenaar & Josse van Horn

Matthijs and Josse from SkillsTown Connect have been official members of Tribes since the beginning of August! As an extension to their headquarter in Eindhoven and webinar studio in Nijkerk they also have a nice office at the Tribes location on the Amsterdam Zuidas in the ITO building this year.

Matthijs says enthusiastically:

"We are very happy with this expansion of our office. We already receive a lot of clients in our inspiring office in Eindhoven, but the distance can be an obstacle for people who need to travel a long way. That's why we decided halfway through this year to open an extra location in a more central place. And of course, that environment should be just as inspiring as our headquarters in Eindhoven. This Tribes location certainly meets that requirement! We hope to establish new contacts and inspire relations with professional meetings and events at this site".

"Our first experience with Tribes is great! Very easy to reach with a chic look and all the facilities you need to run a good business. Tribes' colleagues are very friendly and helpful. Chapeau!’’

About SkillsTown

SkillsTown is the online trainer for professionals. Through on demand learning, SkillsTown enables associations, companies, organizations and their relations and employees to move with the constantly changing world around them. In the form of hundreds of online training courses offered in various forms of learning, SkillsTown responds to new and unique ways of learning in every phase of the life of an organization and employee. In order to increase knowledge and skills, stimulate change and contribute to be an attractive employer.

About Jochem

SkillsTown is known from the national TV campaign; Ask Jochem? I'm sure you know it; ‘who can translate this letter?’ Ask Jochem. Jochem stands for the professional who is constantly busy with personal development.

 

All Tribes members with the name Jochem can receive the coffee mug of the TV campaign by sending an email to info@skillstown.com (while stocks last).

About Matthijs

Foto Matthijs AkkenaarMatthijs is a real connector with a background in education; co-author of the book on 21st century skills; he brings people together and helps entrepreneurs connect with customers, members and stakeholders by investing in their personal and professional development. As a director at SkillsTown Connect, he has a passion for job satisfaction and it is his mission to make the real connection.

About Josse

Foto Josse van HornAs of August 15, 2020, a new colleague immediately started in Amsterdam. Her name is Josse van Horn. Together with Matthijs she will work in the new office in Amsterdam on the Zuidas. She comes from the theater world and after her theater education she studied Cultural and Social Formation. She is going to work with a lot of passion and pleasure!

Action for members of Tribes

Curious about the possibilities of SkillsTown or just want to get acquainted? Especially for Tribes members Matthijs and Josse organize several sessions (online and physical). In these interactive sessions they show you the online knowledge platform and give you a look at the wide range of online training courses.

banner-1

Curious? Sign up and receive the book '21st century skills: the challenge for every employee and every organization' for free.

Option 1: Friday 4 September 2020 from 3 pm to 4 pm and then a drink and a snack.

(max. 8 persons) in Tribes Amsterdam ITO

 

or

 

Option 2: Friday 18 September 2020 from 3 pm to 4 pm and then a drink and a snack

(max. 8 persons) in Tribes Amsterdam ITO

 

You can register directly via josse.van.horn@skillstown.com.

Topics:InspiringMembers